Assessorament Fiscal i Comptable

 

Especialistes perfectament actualizats

 

La normativa tributària és complexa i canviant, i una empresa/contribuent necessita estar ben assessorada per especialistes que estiguin perfectament actualitzats i que sàpiguen veure les oportunitats i beneficis fiscals, així com advertir de les incidències o amenaces.

  • Assessorament fiscal i comptable.
  • Emissió de dictàmens sobre qüestions jurídico-tributaries.
  • Planificació fiscal societària i familiar/personal.
  • Representació davant de les Hisendes Públiques i Tribunals Económico-Administratius.

Treballem amb estreta col•laboració amb els responsables de la gestió empresarial dels nostres clients, per una òptima determinació de la planificació fiscal i resolució dels procediments tributaris.