Assessorament Patrimonial

Preservació, creixement constant i inependència

 

La nostra missió és mantenir el seu patrimoni organitzat, protegit i invertit correctament de manera que tingui sempre un creixement consistent, basant-nos en la visió de conjunt.

  • Anàlisi integral i consolidació de les diferents posicions disperses de manera independent entre diferents actius i entitats financeres.
  • Disseny d’un Pla Patrimonial Estratègic a mitjà i llarg termini on, juntament amb cada client, fixem uns objectius. Revisant-lo, i adequant-lo si és precís, en funció de les necessitats dels nostres clients.
  • Enfoc global en la recerca, per al nostre client, de les millors oportunitats d’inversió i la selecció dels millors especialistes.
  • Criteri professional especialitzat y control permanent per triar un univers d’inversió cada vegada més ampli i més complex, sempre d’acord amb el perfil de risc de cada client.
  • Disseny del vehicle patrimonial més adequat, buscant l’eficiència reguladora i fiscal per cobrir les inquietuds dels nostres clients segons els seus objectius i necessitats, sempre de la mà dels millors especialistes en cada matèria.
  • Consell independent perquè el nostre interès radica exclusivament en vetllar per la seguretat y el creixement del patrimoni del nostre client, sense condicions ni servituds cap a tercers.
  • Comunicació precisa tant en temps com en la forma, d’acord amb les preferències de cada client. Amb periodicitat mensual remetem al nostre client informe del seu Estat Patrimonial.
  • Estalvi en costos perquè negociem per al client els preus i costos més competitius per cada tipus de servei i/o producte. D’acord amb la nostra experiència, en condicions normals, aquest estalvi en costos per si mateix compensaria els nostres honoraris.
  • Confidencialitat i coneixement mutus, perquè la confiança és la base de la nostra raó de ser, i la defensa del nostre client, el nostre propi interès.
  • o Coinversió, és a dir, som els primers a invertir en la majoria de projectes que presentem a tercers.

A més, amb l’objectiu d’optimitzar el seu patrimoni, sempre en funció del perfil de risc de cada client, seleccionem contínuament oportunitats d’inversió en diferents àmbits com el real estate, companyies no cotitzades, private equity, selecció de franquícies i nous projectes empresarials.